زیرنویس فارسی Gilmore Girls 2000

Poster

Gilmore Girls 2000

کمدي , درام | 44 دقیقه | The CW شبکه | USA ساخت
امتیاز: 8.1/10 از تعداد رای 93,884 نفر IMDb Rate
داستان روزهای معمولی از زندگی مادر ...

Season 7
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season Seven All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
253 
Farsi/Persian Season Seven: Episodes 1 - 22 download this subtitle shangooloo
203 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7X22] - Bon Voyage.srt download this subtitle shangooloo
108 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7X21] - Unto the Breach.srt download this subtitle shangooloo
94 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7X20] - Lorelai Lorelai download this subtitle shangooloo
100 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7X19] - It's Just Like Riding a Bike download this subtitle shangooloo
100 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x18] - Hay Bale Maze.srt download this subtitle shangooloo
122 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x17] - Gilmore Girls Only.srt download this subtitle shangooloo
103 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x16] - Will You Be My Lorelai Gilmore.srt download this subtitle shangooloo
103 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7X15] - I'm a Kayak, Hear Me Roar.srt download this subtitle shangooloo
96 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x14] - Farewell, My Pet.srt download this subtitle shangooloo
101 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x13] - I'd Rather Be in Philadelphia.srt download this subtitle shangooloo
104 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7X12] - To Whom It May Concern.srt download this subtitle shangooloo
100 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x11] - Santa's Secret Stuff.srt download this subtitle shangooloo
102 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x10] - Merry Fisficuffs.srt download this subtitle shangooloo
93 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x09] - Knit, People, Knit!.srt download this subtitle shangooloo
111 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x08] - Introducing Lorelai Planetarium.srt download this subtitle shangooloo
104 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x07] - French Twist download this subtitle shangooloo
102 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x06] - Go, Bulldogs download this subtitle shangooloo
103 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x05] - The Great Stink download this subtitle shangooloo
103 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x04] - S Wonderful, S Marvelous.srt download this subtitle shangooloo
111 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x03] - Lorelai's First Cotillion.srt download this subtitle shangooloo
109 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x02] - That is What You Get, Folks, For Making Whoopee.sr download this subtitle shangooloo
109 
Farsi/Persian Gilmore Girls [7x01] - The Long Morrow.srt download this subtitle shangooloo
124 

Season 6
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season Six All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
246 
Farsi/Persian Season Six: Episodes 1 - 22 download this subtitle shangooloo
225 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x22] - Partings.srt download this subtitle shangooloo
105 
Farsi/Persian Gilmore Girls [06x21] - Driving Miss Gilmore.srt download this subtitle shangooloo
109 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x20] - Super Cool Party People.srt download this subtitle shangooloo
100 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x19] - I Get a Sidekick Out of You.srt download this subtitle shangooloo
104 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x18] - The Real Paul Anka.srt download this subtitle shangooloo
102 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x17] - I'm OK, You're OK.srt download this subtitle shangooloo
113 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x16] - Bridesmaids Revisited.srt download this subtitle shangooloo
98 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x15] - A Vineyard Valentine.srt download this subtitle shangooloo
108 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x14] - You've Been Gilmored.srt download this subtitle shangooloo
110 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x13] - Friday Night's Alright for Fighting download this subtitle shangooloo
112 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x12] - Just Like Gwen and Gavin.srt download this subtitle shangooloo
119 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x11] - The Perfect Dress.srt download this subtitle shangooloo
116 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x10] - He's Slippin' 'em Bread... Dig?.srt download this subtitle shangooloo
118 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x09] - The Prodigal Daughter Returns.srt download this subtitle shangooloo
115 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x08] - Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out.srt download this subtitle shangooloo
118 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x07] - Twenty-One is the Loneliest Number.srt download this subtitle shangooloo
120 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x06] - Welcome to the Dollhouse.srt download this subtitle shangooloo
123 
Farsi/Persian GiImore Girls [6X05] - We've Got Magic to Do.srt download this subtitle shangooloo
122 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x04] - Always a Godmother, Never a God.srt download this subtitle shangooloo
118 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x03] - The UnGraduate.srt download this subtitle shangooloo
121 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x02] - Fight Face On.srt download this subtitle shangooloo
128 
Farsi/Persian Gilmore Girls [6x01] - New and Improved Lorelai.srt download this subtitle shangooloo
134 

Season 5
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season Five All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
248 
Farsi/Persian Season Five: Episodes 1 - 22 download this subtitle shangooloo
200 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x22] - A House Is Not a Home.srt download this subtitle shangooloo
121 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x21] - Blame Booze and Melville.srt download this subtitle shangooloo
116 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x20] - How Many Krpogs to Cape Cod.srt download this subtitle shangooloo
110 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x19] - But I'm a Gilmore.srt download this subtitle shangooloo
125 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x18] - To Live and Let Diorama.srt download this subtitle shangooloo
111 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x17] - Pulp Friction.srt download this subtitle shangooloo
120 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x16] - So... Good Talk.srt download this subtitle shangooloo
125 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x15] - Jews and Chinese Food.srt download this subtitle shangooloo
123 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x14] - Say Someting.srt download this subtitle shangooloo
118 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x13] - Wedding Bell Blues.srt download this subtitle shangooloo
122 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x12] - Come Home.srt download this subtitle shangooloo
117 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x11] - Women of Questionable Morals download this subtitle shangooloo
120 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x10] - But Not as Cute as Pushkin. download this subtitle shangooloo
118 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x09] - Emily Says Hello download this subtitle shangooloo
109 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x08] - The Party's Over. download this subtitle shangooloo
124 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x07] - You Jump, I Jump, Jack.srt download this subtitle shangooloo
143 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x06] - Norman Mailer, I'm Pregnant!.srt download this subtitle shangooloo
135 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x05] - We Got Us a Pippi Virgin! download this subtitle shangooloo
159 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x04] - Tippecanoe and Taylor, Too download this subtitle shangooloo
127 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x03] - Written in the Stars. download this subtitle shangooloo
131 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x02] - A Messenger, Nothing More download this subtitle shangooloo
124 
Farsi/Persian Gilmore Girls [5x01] - Say Goodbye to Daisy Miller download this subtitle shangooloo
158 

Season 4
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season Four All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
254 
Farsi/Persian Season Four: Episodes 1 - 22 download this subtitle shangooloo
229 
Farsi/Persian Gilmore Girls -[4x22] - raincoats and recipes download this subtitle shangooloo
130 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x21] - Last Week Fights, This Week Tights. download this subtitle shangooloo
129 
Farsi/Persian Gilmore Girls -[4x20] - Luke Can See Her Face download this subtitle shangooloo
129 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x19] - Afterboom download this subtitle shangooloo
141 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x18] - Tick, Tick, Tick, Boom! download this subtitle shangooloo
130 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x17] - Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist. download this subtitle shangooloo
141 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x16] - The Reigning Lorelai. download this subtitle shangooloo
120 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x15] - Scene in a Mall. download this subtitle shangooloo
131 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x14] - The Incredible Shrinking Lorelais download this subtitle shangooloo
126 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x13] - Nag Hammadi is Where They Found the Gnostic Gospels. download this subtitle shangooloo
131 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x12] - A Family Matter download this subtitle shangooloo
139 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x11] - In the Clamor and the Clangor download this subtitle shangooloo
142 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x10] - The Nanny and the Professor. download this subtitle shangooloo
135 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x09] - Ted Koppel's Big Night Out download this subtitle shangooloo
139 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x08] - Die, Jerk download this subtitle shangooloo
141 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x07] - The Festival of Living Art download this subtitle shangooloo
138 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x06] - An Affair to Remember download this subtitle shangooloo
116 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x05] - The Fundamental Things Apply download this subtitle shangooloo
117 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x04] - Chicken or Beef download this subtitle shangooloo
125 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x03] - The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles download this subtitle shangooloo
126 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x02] - The Lorelais' First Day at Yale download this subtitle shangooloo
142 
Farsi/Persian Gilmore Girls [4x01] - Ballrooms and Biscotti download this subtitle shangooloo
163 

Season 3
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season Three All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
308 
Farsi/Persian Season Three: Episodes 1 - 22 download this subtitle shangooloo
282 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x22] - Those Are Strings, Pinocchio download this subtitle shangooloo
158 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x21] - Here Comes the Son download this subtitle shangooloo
157 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x20] - Say Goodnight, Gracie. download this subtitle shangooloo
137 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x19] - Keg! Max download this subtitle shangooloo
150 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x18] - Happy Birthday, Baby download this subtitle shangooloo
141 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x17] - A Tale of Poes and Fire download this subtitle shangooloo
144 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x16] - The Big One download this subtitle shangooloo
138 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x15] - Face-Off download this subtitle shangooloo
149 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x14] - Swan Song download this subtitle shangooloo
149 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x13] - Dear Emily and Richard download this subtitle shangooloo
149 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x12] - Lorelai Out of Water download this subtitle shangooloo
163 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x11] - I Solemnly Swear download this subtitle shangooloo
153 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x10] - That'll Do, Pig download this subtitle shangooloo
159 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x09] - A Deep-Fried Korean Thanksgiving download this subtitle shangooloo
170 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x08] - Let the Games Begin. download this subtitle shangooloo
151 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x07] - They Shoot Gilmores, Don't They. download this subtitle shangooloo
164 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x06] - Take the Deviled Eggs download this subtitle shangooloo
173 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x05] - Eight O'Clock at the Oasis download this subtitle shangooloo
158 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x04] - One's Got Class and the Other One Dyes download this subtitle shangooloo
165 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x03] - Application Anxiety download this subtitle shangooloo
157 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x02] - The Haunted Leg download this subtitle shangooloo
181 
Farsi/Persian Gilmore Girls [3x01] - Those-Lazy-Hazy-Crazy Days download this subtitle shangooloo
249 

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season Two All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
307 
Farsi/Persian Season Two: Episodes 1 - 22 download this subtitle shangooloo
310 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x22] - I Can't Get Started download this subtitle shangooloo
150 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x21] - Lorelai's Graduation Day download this subtitle shangooloo
160 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x20] - Help Wanted download this subtitle shangooloo
167 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x19] - Teach Me Tonight download this subtitle shangooloo
158 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x18] - Back in the Saddle Again download this subtitle shangooloo
162 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x17] - Dead Uncles and Vegetables download this subtitle shangooloo
150 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x16] - There's the Rub download this subtitle shangooloo
164 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x15] - Lost and Found download this subtitle shangooloo
153 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x14] - It Should've Been Lorelai download this subtitle shangooloo
149 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x13] - A-Tisket, A-Tasket download this subtitle shangooloo
165 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x12] - Richard in Stars Hollow download this subtitle shangooloo
160 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x11] - Secrets and Loans download this subtitle shangooloo
162 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x10] - The Bracebridge Dinner download this subtitle shangooloo
157 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x09] - Run Away, Little Boy download this subtitle shangooloo
181 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x08] - The Ins and Outs of Inns download this subtitle shangooloo
439 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x07] - Like Mother, Like Daughter download this subtitle shangooloo
217 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x06] - Presenting Lorelai Gilmore download this subtitle shangooloo
169 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x05] - Nick & Nora-Sid & Nancy download this subtitle shangooloo
179 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x04] - The Road Trip to Harvard download this subtitle shangooloo
169 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x03] - Red Light on the Wedding Night download this subtitle shangooloo
177 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x02] - Hammers and Veils download this subtitle shangooloo
174 
Farsi/Persian Gilmore Girls [2x01] - Sadie, Sadie download this subtitle shangooloo
248 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Gilmore Girls Season One All Episodes WEB-DL 720p IFR download this subtitle Ehsan_Taj
450 
Farsi/Persian Season One: Episodes Pilot - 21 download this subtitle shangooloo
259 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x21] - Love, Daisies and Troubadours download this subtitle shangooloo
227 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x20] - P.S. I Lo download this subtitle shangooloo
242 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x19] - Emily in Wonderland download this subtitle shangooloo
211 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x18] - The Third Lorelai download this subtitle shangooloo
202 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x17] - The Breakup, Part 2 download this subtitle shangooloo
205 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x16] - Star-Crossed Lovers and Other Strangers. download this subtitle shangooloo
211 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x15] - Christopher Returns download this subtitle shangooloo
209 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x14] - That Damn Donna Reed download this subtitle shangooloo
217 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x13] - Concert Interruptus download this subtitle shangooloo
214 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x12] - Double Date download this subtitle shangooloo
240 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x11] - Paris is Burning download this subtitle shangooloo
240 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x10] - Forgiveness and Stuff download this subtitle shangooloo
254 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x09] - Rory's Dance download this subtitle shangooloo
250 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x08] - Love and War and Snow download this subtitle shangooloo
244 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x07] - Kiss and Tell.srt download this subtitle shangooloo
255 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x06] - Rory's Birthday Parties download this subtitle shangooloo
248 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x05] - Cinnamons Wake download this subtitle shangooloo
260 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x04] - The Deer Hunters download this subtitle shangooloo
310 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x03] - Kill Me Now download this subtitle shangooloo
341 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x02] - The Lorelais' First Day at Chilton download this subtitle shangooloo
327 
Farsi/Persian Gilmore Girls [1x01] - Pilot download this subtitle shangooloo
457