زیرنویس فارسی 8 Out of 10 Cats Does Countdown 2012

Poster

8 Out of 10 Cats Does Countdown 2012

کمدي , مسابقه تلوزیونی | 30 دقیقه | Channel 4 شبکه | UK ساخت
امتیاز: 8.1/10 از تعداد رای 4,349 نفر IMDb Rate
مسابقه ای تلویزیونی که نسخه ای بازسازی شده از شمارش معکوس سال 1982 با ایفای نقش مجریان برنامه 8 Out of 10 Cats