زیرنویس فارسی The Titan Games 2019

Poster

The Titan Games 2019

واقعی | 60 دقیقه | NBC شبکه | USA ساخت
امتیاز: 7.1/10 از تعداد رای 2,908 نفر IMDb Rate
این مسابقه تلویزیونی با اجرای "دواین جانسون" شامل مسابقاتی می باشد که در آن شرکت کنندگان بایستی از پس مراحل دشواری که نیازمند قدرت جسمانی بسیار بالایی می باشند، بر بیایند.